Πληροφορίες για Υγιεινή & Ασφάλεια

Διαδικασία Αποστείρωσης Εργαλείων

Στο Pretty Saloon η καθαριότητα και η αποστείρωση των εργαλείων μας είναι υποδειγματική. Κανένα εργαλείο δεν χρησιμοποιείται χωρίς να έχει περάσει από τη παρακάτω αυστηρή διαδικασία αποστείρωσης, που ακολουθείται σχολαστικά από το προσωπικό μας.

Μετά από κάθε χρήση, ή σε καινούρια εργαλεία, ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία: